A’dan Z’ye Tıp Terimleri

A’dan Z’ye sizler için hazırladığımız tıp terimleri, doktorların kullandığı ve tahlillerde yazılı olan tıp terimleri alfebatik sıraya göre sizlerin bilgisine sunduk.

ABCDEFGHİJKLMNOPRSTUÜVYZ
 • ABDOMEN

Karın,batın.

 • ABORTUS

Çocuk düşürme,düşük.

 • ABSANS

Kısa süreli şuur kaybı.

 • ABSE

Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum.

 • ABSORBSİYON

Emilme, örn.sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir.

 • ADRENALİN

Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir.

 • AFAKİ

Gözde, lensin olmaması.

 • AFAZİ

Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı. Disfazi, aynı durumun daha hafif bir formudur.

 • AFRODİZYAK

Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.

 • AFONİ

Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesi, boğaz, gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedeni, şuuraltı, hiç konuşamamak veya özel bir durumda konuşmamamk arzusudur.

 • AGLÜTİNASYON

Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır.

 • AGORAFOBİ

Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur.

 • AJİTASYON

Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum.

 • AJİTE

Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.

 • AKNE

Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır. En çok 14-20 yaşlar arasında görülür ve bu hastalığın tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde genellikle psikolojik rahatsızlıklara yol açar. Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara tıpta komedon adı verilir.

 • AKONDROPLAZİ

Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklüte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür.

 • AKOMODASYON

Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması.

 • AKROMEGALİ

Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin uzaması sona ermeden erken çağlarda baş gösterirse jigantism adı verilen dev görünüm oluşur. Bozukluk büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse, el ve ayakların genişlemesi, çene ve burnun büyümesi ve sesin kalınlaştığı görülür.

 • AKUSTİK SİNİR

İşitme siniri.

 • AMBLİYOPİ

Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği.

 • AMNEZİ

Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması.

 • ANALJEZİK

Ağrı kesici.

 • ANEMİ

Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.

 • ANEMİK

Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.

 • ANERJİ

Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması.

 • ANESTEZİ

Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddelere de anestezik denir.

 • ANKSİETE

İç sıkıntısı, iç daralması.

 • ANOSMİ

Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir.

 • ANOREKSİ

Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.

 • ANSEFALİT

Beyin iltihabı.

 • ANTİENFLAMATUAR

İltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç…

 • ANTİSEPTİK

Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok etmek sağlıklı yaşamın temel koşullarından biridir. Antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi değişik adlarla anılan birçok madde bu amaçla geliştirilmiştir. Ama genel olarak “mikrop” öldürücüler denen bütün bu maddelerin bazı özellikleri ve kullanımları farklıdır.

 • ANTİSEPTİKLERİN TARİHİ

İnsanlar, “mikrop kuramının” bulunmasından yüzyıllarca önce neden ve nasıl etki yaptığını bilmeksizin antiseptikleri kullanıyorlardı. Örneğin çiğ etin bol tuz ve baharatla yoğrularak sucuk biçiminde saklanması, sebzelerin yoğun bir tuz ve limon ya da sirke çözeltisi içinde bekletilerek turşu yapılması, bakterileri büyük ölçüde yok ederek bu besinlerin bozulmasını önlüyordu. Bugünkü antiseptikler ise Louis Pasteur’ün değerli çalışmalarının ürünüdür.

 • ANTİSEPTİKLER NASIL ETKİ YAPAR?

Kimyasal antiseptiklerin mikroplar üzerinde nasıl etkili oldukları tam olarak açıklanamamıştır. Bu maddeler doğrudan doğruya mikrop hücresine girerek yaşamsal işlevlerini engelleyebileceği gibi, mikrop hücresinin dış zarını eriterek de yıkıcı etki gösterebilir. Ne var ki birçok antiseptik normal hücreler üzerinde de ayn etkiyi yapar. Bu yüzden bu maddelerin dikkatli kullanılması gerekir. Bazı antiseptikler ağızdan alındığında ya da vücuda şırınga edildiğinde ağır sonuçlara, hatta ölüme yol açabilir.

 • ANTİSPAZMODİK

Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim.

 • ANTİSTATİK

Statik elektrik birikimini önleyen madde.

 • ANTİTOKSİK

Toksin giderici.

 • ANTİTÜSSİF

Öksürük giderici.

 • ANTİVİRAL

Virüslara etkili, virusların zararlı etkilerini önleyen.

 • ANÜLER

Halka şeklinde.

 • ANÜRİ

İdrar çıkaramama.

 • ANÜS

Makat, sindirim kanalının bitiş kısmı.

 • AORTA

Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içersinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içersinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir.

 • AORTİK ANEVRİZMA

Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme.

 • APANDİSİT

Kör barsak (apendiks) iltihabı.

 • APATİ

Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.

 • APEKS

Uç, tepe, zirve.

 • APİROJEN

Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan.

 • APNE

Solunumun geçici bir zaman içinde durması.

 • APOPLEKSİ

Felç, inme.

 • ARAKNOİD

Beynin üzerinin örten ince zar.

 • ASETABULUM

Uyluk kemiğinin başının, kalça kemiği ile eklem yaptığı çukurluk

 • ASETİLSALİSİLİK ASİT

Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı.

 • ASİDOZ

Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu.

 • ASO

”Antistreptolizin O” için kullanılan kısaltma. Streptolizin, “Hemolitik Streptokok” adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu toksinin varlığını tespit için yapılan tetkike de kısaca ASO adı verilir. ASO, romatizma gibi bazı Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında yükselir bu açıdan teşhis te ASO değerleri önem taşır.

 • AŞİL TENDONU

Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).

 • ATROPİN

Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır.

 • BAĞIŞIKLIK

Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.

 • BAKTERİ

Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar : Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler : Coccus’lar yuvarlak, bacillus’lar çubuksu, vibrio’lar virgül şeklinde, spirillum’lar dalgalıdır.

 • BAKTERİYEMİ

Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.

 • BALLİSMUS

Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, “hemiballismus” adını alır.

 • BANDAJ

Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.

 • BARBİTÜRAT’LAR

Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.

 • BASİL

Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz’un etkeni Koch adı verilen basildir.

 • BAZAL METABOLİZMA

Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.

 • BATIN

Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.

 • BELL PARALİZİSİ

Yüz siniri felcidir.

 • BENCE-JONES PROTEİNİ

Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.

 • BENİGN

İyi huylu.

 • BERİBERİ

B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.

 • BİKONKAV

Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.

 • BİFİD

İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.

 • BİFURKASYON

İki dala ayrılma yeri.

 • BİLATERAL

Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.

 • BİLİRUBİN

Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.

 • BİLİRUBİNEMİ

Kanda bilüribinin artması.

 • BİYOPSİ

Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.

 • BİSEKSÜEL

İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.

 • BLEFARİT

Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.

 • BOTULİSMUS

Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.

 • BRAKİYALJİ

Kol ağrısı.

 • BRADİKARDİ

Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması.

 • BRONCHİOLİTİS

Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir.

 • BÜL

Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm’den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.

 • BÜLLÖZ

Büllerden oluşan lezyon.

 • CAISSON HASTALIĞI

Vurgun. Dalgıçlarda ve çok yükselen havacılarda atmosfer basıncının ani değişimlerine bağlı olarak meydana gelir.

 • CALCANEUS

Topuk kemiği.

 • CANDIDA

Bir mantar çeşidi.

 • CERAHAT

Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısıdır.

 • CERRAHİ

Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.

 • CERUMEN

Kulak kiri. İnsan kulağında normal olarak bulunan balmumu kıvamındaki salgıdır. Bu salgının fazlalığı, kulak tıkanması ve geçici sağırlığa yol açar.

 • CESTODIASIS

Yassı solucan enfeksiyonudur.

 • CLAVİCULA

Köprücük kemiği.

 • COR

Kalp

 • COXAE

Kalça kemiği.

 • CRP

C-Reaktif protein.

 • DAKRİYOADENİT

Gözyaşı bezi iltihabı.

 • DAKRİYOSİSTİT

Gözyaşı kesesi iltihabı.

 • DAKRİYOSİSTEKTOMİ

Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması.

 • DAKRİYOSİSTOGRAFİ

Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.

 • DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

Gözyaşı kanalının tıkalı olduğu durumlarda uygulanan, kesenin burun boşluğuna diranajını sağlayan ameliyat.

 • DAKRİYOLİT

Gözyaşı taşı.

 • DALTONİZM

Renk körlüğü.

 • DEBİLİTE

Zeka geriliği.

 • DEFEKASYON

Dışkının dışarı atılması.

 • DEFEKT

Eksiklik, kusur.

 • DEFİBRİLATÖR

Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç.

 • DEFLORASYON

Kızlık zarının yırtılması.

 • DEFORMİTE

Şekil bozukluğu.

 • DEFORMASYON

Şeklini bozma.

 • DEKÜBİTİS

Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar.

 • DEKOMPRESYON

Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması.

 • DEKONJESTAN

Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif.

 • DELİRİUM

Zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri ve akıl hastalıklarında görülebilen, titreme, hallüsinasyonlar ve saldırganlıkla birlikte bilincin kaybolması tablosuna verilen isim.

 • DEMANS

Bunama, muhtelif formları vardır.Senil Demans, Presenil Demans, Toxic Demans.

 • DEMONSTRASYON

Göstererek öğretme.

 • DEJENERASYON

Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.

 • DEMORALİZASYON

Moral çöküntü.

 • DEMİYELİNİZASYON

Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.

 • DANSİMETRE

Yoğunluk ölçen cihaz.

 • DEONTOLOJİ

Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.

 • DEPİLASYON

Kılların çıkartılması işlemi.

 • DEPRESYON

Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.

 • DERMABRAZYON

Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.

 • DERMATİT

Cildin iltihabi durumu.

 • DERMATOLOJİ

Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

 • DERMİS

Ciltte en üst tabaka olan Epidermis’in altındaki tabakaya dermis adı verilir.

 • DÜŞÜK

Fetusun, gebeliğin 28. haftasından önce ölümü, ve rahmin dışa atılmasıdır.

 • EDEMA

Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.

 • E.E.G

Elektroansefalografi kelimesi için kullanılan kısaltma.

 • EFFEKT

Tesir, etki.

 • EFFEKTİF

Etkili, tesirli.

 • EFERVESAN

Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.

 • EFFÜZYON

Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. “Plevral effüzyon” iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir.

 • E.K.G

Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.

 • EKİNOKOK

Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.

 • EKLAMPSİ

İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.

 • EKO

Yankı.

 • EKOKARDİYOGRFİ

Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.

 • EKOKARDİYOGRAM

Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.

 • EKOENSEFALOGRAM

Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.

 • EKOLALİ

Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.

 • EKSİZYON

Bir dokunun çıkartılıp atılması.

 • EKTAZİ

Genişleme. Örn. Bronşektazi.

 • EKTODERM

Derinin en dış tabakası.

 • EKTOPİ

Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.

 • EKTROPİON

Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.

 • EKZEMA

Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.

 • ELEKTROANSEFALOGRAFİ

Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

 • ELEKTROKARDİOGRAFİ

Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

 • ENDOKRİNOLOJİ

İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.

 • ENDOKRİNOLOG

Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.

 • ENSEFALON

Beyin.

 • ENVAZYON

Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.

 • EPİTEL

Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.

 • EROZYON

Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.

 • FALLOP TÜPLERİ

Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.

 • FALLOT’S TETRALOGY

Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.

 • FALKS SEREBRİ

Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.

 • FAMİLYAL

Irsi, kalıtsal, herediter.

 • FARİNKS

Yutak.

 • FASİAL SİNİR

Yüz siniri, yedinci kafa çifti.

 • FASİAL PARALİZİ

Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.

 • FAT

Yağ.

 • FATAL

Öldürücü, ölümle sonuçlanan.

 • FEBRİL

Ateşli, hummalı.

 • FEKALİT

Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.

 • FEÇES

Dışkı.

 • FEMUR

Uyluk kemiği.

 • FERMENT

Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

 • FERMENTASYON

Mayanlanma

 • FERRİTİN

Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.

 • FERTİL

Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.

 • FERTİLİTE

Doğurma yeteneği, verimlilik.

 • FETUS

Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.

 • FETAL

Fetus’a ait.

 • FİBRİN

Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.

 • FİBRİNEMİ

Kanda fibrin bulunması.

 • FİBRİNÜRİ

İdrarda fidrin çıkması.

 • FİBROM

İyi huylu bağ dokusu uru.

 • FİBRO-SARKOM

Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.

 • FİBRÖZ

Lif dokusu

 • FİBULA

Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.

 • FİLARİA

Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.

 • FRENİK SİNİR

Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen adtır.

 • GALAKTEMİ

Kanda süt bulunması.

 • GALAKTOSEL

Memede, içi süt dolu kist.

 • GALAKTORE

Memeden kendiliğinden süt gelmesi.

 • GALAKTOZ

Süt şekeri.

 • GALAKTOZÜRİ

Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.

 • GALAKTÜRİ

İdrarın süt görünümünde çıkması.

 • GANGLİON

Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.

 • GANGREN

Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.

 • GASTRİT

Mide iltihabı.

 • GASTRODÜODENİT

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.

 • GASTROENTERİT

İshalle seyreden mide barsak iltihabı.

 • GASTROENTEROLOJİ

Mide, barsak hastalıkları bilgisi.

 • GASTROENTERELOG

Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.

 • GASTROSKOPİ

Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.

 • GASTROİNTESTİNAL

Mide – barsak.

 • GASTROLİT

Mide taşı.

 • GASTROMEGALİ

Midenin genişlemesi.

 • GASTRONOMİ

İyi yemek yeme bilimi.

 • GASTROPTOZİS

Mide düşüklüğü.

 • GİARDİA

Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.

 • GİARDİASİS

Giardia İntestinalis adlı mikroorganizmanın sebep olduğu hastalık.

 • HABİTÜEL

İtiyadi, alışkanlığa bağlı.

 • HALLÜSİNASYON

Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.

 • HALLUKS

Ayak başparmağı.

 • HALOTAN

Anestezik bir madde.

 • HAMARTOM

Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.

 • HAMARTROZ

Eklem boşluğuna kan dolması.

 • HAŞİŞ

Esrar, haşhaş.

 • HDL

(high density lipoprotein) – Yüksek dansiteli lipoprotein sınıfıdır. HDL safra ile atılabilmesi için karaciğer dışı dokulardan karaciğere kolesterolü taşımaya yardım eder. Serum HDL kolesterol erken koroner kalp hastalıkları ile TERS ilişkilidir. HDL normal değerleri : 30-80 mg/dl. dir.

 • HEMATOM

Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.

 • HEMORAJİ

Kanama.

 • HEMAGLÜTİNASYON

Kan yuvarlarının aglütinasyonu.

 • HEMANJİEKTAZİ

Kan damarlarının genişlemesi.

 • HEMANJİOM

Kan damarlarından dogan urlar.

 • HEMATEMEZ

Kan kusma.

 • HEMATOSEL

Testis torbalarında kan birikmesi.

 • HEMATOLOG

Kan hastalıkları uzmanı.

 • HEMATOMİYELİ

Omurilikte kanama.

 • HERPES

Uçuk, içi sıvı dolu vezikül.

 • HERPES SİMPLEKS

Aynı adı taşıyan virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.

 • HİLER

Hilus’a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus’a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.

 • HİLUS

Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.

 • HİPERKROMAZİ

Pigment fazlalığı gösteren.

 • HİPOFİZ

Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.

 • HİPOSPADİAS

Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra’nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.

 • HYMEN

Kızlık zarı.

 • İHTİYOZİS

Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.

 • İDİOPATİK

Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen.

 • İKTER

Sarılık.

 • İKTUS

İnme. darbe.

 • İDİOT

Doğuştan aptal.

 • İLEİTİS

İnce barsak iltihabı.

 • İLEUM

İnce barsağın son bölümü.

 • İLEUS

Barsak tıkanması.

 • İLLUZYON

Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.

 • İMBESİL

Geri zekalı.

 • İMİTASYON

Taklit.

 • İMMATÜR

Tam gelişmemiş.

 • İMMİNENT

Tehdit eden.

 • İMMİNENT ABORTUS

Düşük tehdidi altındaki gebelik.

 • İMMOBİL

Hareketsiz.

 • İMMÜN

Bağışık,bulaşıcı hastalıktan muaf.

 • İMMÜNİTE

Bağışıklık,muafiyet.

 • İMMÜNİZE

Bağışık kılmak.

 • İMMÜNOLOJİ

Bağışıklığı inceleyen bilim.

 • İMMÜNOLOG

Bağışıklık uzmanı.

 • İNFLAMASYON

Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.

 • İNTERMEDİER

Arada oluşan, meydana gelen.

 • İNTRAEPİTELİAL

Epitel hücreleri içerisinde.

 • JARGON

Kelimeleri yerinde kullanamama ile karekterize anlamsız ve anlaşılmaz konuşma.

 • JEJUNUM

Oniki parmak barsağından sonra gelen ince barsak bölümü.

 • JEJUNİT

Jejunum iltihabı.

 • JİGANTİZM

Ergenlik çağından önce oluşan hipofiz bezi tümörlerinde büyüme olayının kontrolden çıkması sonucu oluşan dev görünüm.

 • JİNEKOLOJİ

Kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı.

 • JİNEKOMASTİ

Erkeklerde memenin anormal ölçüde büyümesi.

 • JİNJİVİT

Diştleri iltihabı.

 • JOİNT

Eklem.

 • JUVENİL

Gençliğe ait.

 • KAKOZMI

Pis koku.

 • KALYUM

Kalbe Ait.

 • KARDIAK

Kalbe ait.

 • KARINA

Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.

 • KAŞEKSI

Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.

 • KATABOLIZMA

Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.

 • KELOID

Eski bir kesi veya ameliyat yerinde aşırı nedbe dokusu oluşmasıdır.

 • KERATIN

Tırnak ve boynuzun ana maddesi.

 • KERATINIZASYON

Boynuzlaşma.

 • KERATIT

Kornea iltihabı.

 • KERATOMA

Nasır.

 • KERATOMETRE

Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.

 • KERATOPLASTI

Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.

 • KERATOSKOP

Korneayı muayene aleti.

 • KERNICTERUS

Yeni doğanın şiddetli ikterinde beynin bazı çekirdeklerinin bilüribinin etkisiyle toksik degenerasyonudur. Çocukta zeka geriliği ve spastisite görülebilir.

 • KETONEMI

Kanda keton cisimciklerinin bulunması.

 • KETONÜRI

Idrarla keton çıkarılması.

 • KIZAMIK

Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.

 • KIZLIK ZARI

Vaginanın ağzında bulunan hymen kızlık zarı.

 • KIFOZ

Omurganın açıklığı öne bakan kanburluğuna verilen ad.

 • KIST

Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücüdun her tarafında oluşabilir.

 • KIST HIDATIK

Bazı organlarda (daha çok karaciger, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde kistler.

 • KIST SEBASE

Yağ bezlerinin büyümesi sonucu deri altında oluşan kistler.

 • KLOSTROFOBI

Kapalı yerlerden sebebsiz yere korkma reaksiyonudur.

 • KLEPTOMANI

Ihtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.

 • KOCH BASILI

Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.

 • KOLESTEROL

Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazanda safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.

 • KORPUS

Gövde.

 • KÜRTAJ

Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı da yapılabilir. Yani rahim iç duvarından kazınarak örnek alınıp, incelenmesi de kürtaj olarak adlandırılır.

 • LABIL

Kararsız, çabuk değişen.

 • LAKTASYON

Annenin süt verme devresi.

 • LAKRIMA

Göz yaşı.

 • LAKÜN

Küçük boşluk, delik.

 • LAGOFTALMI

Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.

 • LAP

Lenfadenopati’nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.

 • LAPARATOMI

Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.

 • LAPAROSKOPI

Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.

 • LARVA

Tırtıl, kurtçuk.

 • LARENKS

Gırtlak.

 • LARENJIT

Larenks iltihabı.

 • LARENGOSKOP

Bogazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.

 • LARENGOSKOPI

Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.

 • LENFOMA

Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.

 • LEZYON

Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.

 • LIGAMENT

Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.

 • MAKRO

Büyük.

 • MAKROSEFALI

Başın (beynin) normalden büyük olması.

 • MAGNET

Mıknatıs.

 • MALABSORBSIYON

Emilimin bozuk oluşu.

 • MALADI

Hastalık.

 • MALASI

Keyifsizlik, kırıklık.

 • MALARYA

Sıtma.

 • MALE

Erkek

 • MALFORMASYON

Kusurlu oluş, sakatlık.

 • MALFONKSIYON

Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.

 • MALIGN

Habis, kötü huylu.

 • MALLEOL

Ayak ekleminin her iki tarafındaki kemik çıkıntılarına verilen isim.

 • MALLEUS

Orta kulaktaki çekiç kemik.

 • MALNUTRISYON

Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıkları tanımlayan bir terimdir.

 • MALPRAKTIS

Tıpta yanlış, özensiz tedavi.

 • MASTEKTOMI

Ameliyatla memenin alınması.

 • MAMILLA

Meme başı.

 • MAMOGRAFI

Meme filmi.

 • MANDIBULA

Alt çene kemiği.

 • MANI

Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.

 • MANIFEST

Aşikar, gizli olmayan.

 • MARFAN SENDROMU

Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.

 • MARIHUANA

Esrar.

 • MASTEKTOMI

Memenin her hangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.

 • MASTITIS

Memenin iltihabıdır, emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durumdur.

 • MASTOIDEKTOMI

Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.

 • MASTOIDIT

Kulak arkasında bulunan mastoid kemikteki,mastoid hücrelerinin iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihaplarını takip eder.

 • MAZOHIST

Işkenceden zevk alan, işkence tarzı hareketlerden cinsel haz duyan.

 • MENENJIT

Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır.

 • MENOPOZ

Adetten kesilme.

 • MENSTRUAL

Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.

 • MENSTRUAL SIKLUS

Adet görme dönemleri, iki adet arası.

 • MENTRUASYON

Adet görme, ay başı. (bayanlarda periodik kanama)

 • MENTAL RETARDASYON

Zeka gelişiminde gerilik.

 • METASTATIK

Metastaz yapmış lezyona verilen isim. (Başka bir organdan atlamış tümöral oluşum)

 • METASTAZ

Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.

 • MITOZ

Hücre bölünmesi.

 • MIYOM

Uterus adalesinin iyi huylu tümörüdür.

 • MUKOLITIK

Mukus’u eriten anlamındadır. Yani, akciğerlerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukus’un (balgam) kıvamını azaltarak, atılmasını sağlayan ilaçlar.

 • MUKOZA

Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.

 • NARKOANALIZ

Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.

 • NARKOLEPSI

Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.

 • NARKOZ

Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.

 • NARKOTIK

Uyutucu, uyuşturucu.

 • NARSIZM

Kendi kendini sevmek anlamına gelir.Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.

 • NATAL

Doğuşa ait.

 • NAZAL KEMIK

Burun kemiği.

 • NAZOFARINKS

Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.

 • NATRIUM

Sodyum

 • NATUREL

Normal, tabii.

 • NAUSEA

Mide bulantısı.

 • NEBULIZER

Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.

 • NEONATAL

Yeni doğana ait.

 • NEOPLAZI

Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.

 • NÖROLOJI

Asabiye, sinir hastalıkları.

 • NÖROŞIRÜRJI

Beyin cerrahisi.

 • NODÜL

Yuvarlak, çapı 1 cm’den küçük patolojik oluşumlar.

 • OBDUKSIYON

Otopsi

 • OBEZ

Şişman.

 • OBEZITE

Şişmanlık.

 • OBJE

Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.

 • OBJEKTIF

Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.

 • OBLITERASYON

Vücuttaki boşlukların tıkanması.

 • OBSERVASYON

Müşahade.

 • OBSESYON

Daimi endişe,fikri sabit, nöroz.

 • OBSTRÜKSIYON

Tıkanma, engel.

 • OBSTETRI

Doğum bilgisi.

 • ÖDEM

Vücutta anormal miktarda su toplanmasına ödem denir. Kalp, damar ve böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddi sonuçlar doğurabilir

 • ODIOGRAM

Kulağın işitme gücünün kaydıdır, odiometri cihazı ile ölçülür.

 • OEDIPUS KOMPLEKSI

Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.

 • ODONTOID

Diş şeklinde.

 • OFTALMIK

Göze ait.

 • OFTALMOPLEJI

Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün hareket edememesi ile birlikte oluşan tablo.

 • OFTALMOLOJI

Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.

 • OFTALMOSKOP

Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.

 • OFTALMOSKOPI

Oftalmoskop ile gözün içinin muayene edilmesi.

 • OFTALMOLOJIST

Göz hastalıkları uzmanı, göz mütehassısı.

 • OFTALMOTONOMETRI

Göz içi basıncın ölçülmesi.

 • OKKULT

Gizli, kapalı.

 • OKLUDE

Kapalı, tıkalı.

 • OKSIPUT

Başın arka kısmı.

 • OKULOMOTORYUS

Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)

 • OKÜLER

Göze ait.

 • OLEKRANON

Dirsekteki çıkıntı.

 • OLFAKTORYUS

Koku siniri.(Nervus Olfactorius)

 • OLIGÜRI

Idrarın normalden az çıkartılması

 • OLIGO

Geri,küçük.

 • OLIGODENDROGLIOMA

Sinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.

 • OLIGOSPERMI

Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.

 • OMENTUM

Karın içerisinde, barsakları örten oluşum.

 • ONANIZM

Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin.

 • ONKOLOJI

Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.

 • OPAK

Donuk, şeffaf olmayan.

 • OPERABL

Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )

 • OPERASYON

Cerrahi müdahale, ameliyat.

 • OPIAT

Afyonlu ilaç, uyuşturucu.

 • OPISTOTONUS

Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici ) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. ( Örn. Tetanozda )

 • OSTEOGENESIS

Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.

 • OSTEOGENESIS IMPERFEKTA

Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karekterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.

 • OSTEOJENIK

Kemik yapıcı.

 • OSTEOID

Kemik gibi, kemiğimsi.

 • OSTEOLIZ

Kemiğin çürümesi, nekrozu, erimesi.

 • OSTEOMALASI

Kemiklerin yumuşaması ile karekterize bir hastalık.

 • OSTEOMIYELIT

Kemik iltihabı.

 • OSTEOFIT

Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.

 • OSTEOPLASTI

Kusurrlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı.

 • ÖSTROJEN

Yumurtalıklardan salgılanan ve insanlarda sekonder cinsel karakterlerin gelişmesini sağlıyan hormon.

 • ÖTENAZİ

Kısaca ölüm hakkı da denilebilir.Tedavisi mümkün olmayan kronik hastalıklarda, hayattan umudunu kesmiş hastanın ağrısız bir metotla ölümüne izin verilmesine ötenazi denir. Yasal değildir.

 • OVOBLAST

Yumurtanın geliştiği hücre, yumurta hücresi.

 • OVOSIT

Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.

 • OVÜLASYON

Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm’ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.

PAKIMENENJIT : Beynin en dış zarının (dura mater) iltihabıdır.

PANDEMI : Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına verilen isimdir.

PALILALI : Psikolojik bir bozukluk olup, aynı cümle veya kelimenin bir çok defa tekrarlanmasıdır.

PALYATIF : Hafifletici.

PALPASYON : Elle dokunularak yapılan muayene.

PALPITASYON : Kalp çarpıntısı.

PALSY : Felç, inme.

PAN : Bütün.

PANARTERIT : Bütün arterleri kapsayan iltihabi durum.

PANKARDIT : Kalbin bütün zarlarının iltihabı.

PANKREAS : Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır.Salgılarıyla sindirm fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.

PANKREATIT : Pankreas iltihabıdır.

PANOFTALMI : Gözün bütün tabakalarının iltihabı.

PANSINÜZIT : Bütün yüz sinüslerinin iltihabı.

PAPILLOM : Meme başı gibi çıkıntılar yapan iyi huylu tümörler.

PAPILLOKARSINOM : Kötü huylu papillom.

PAPAVERIN : Opiumdan elde edilen, düz kasların spazmını çözücüetkiye sahip bir alkaloid.

PAPILLIT : Görme sinirinin retinaya girdiği yerin(optik papilla)ödemli iltihabı.

PAPÜL : Ciltteki, sınırları belirgin, kabarık, 1 cm’den küçük çaplı lezyonlardır.

PARA : Yanında, yan. Örn. (Para-aortik aortun yanında)

PARAKARDIAK : Kalbin yanında, kalbe komşu.

PARALITIK : Felç olan, felçli kişi.

PARALIZI : Felç.

PARAMEDIAN : Orta hattın yanında, orta hatta yakın.

PARAMEDIKAL : Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren.

PARANAZAL : Burun boşluğunun yanında, buruna komşu.

PARANKIM : Bir organ yada bezin görev gören dokusudur. Örneğin, karaciğer parankimi denildiği zaman, karaciğerin bütünü anlaşılır.

PARAOZEFAGEAL : Özefagusun ( yemek borusu ) yanında yer alan.

PARAPLEJI : Belden aşağı her, iki bacağın tutmaması, felç hali.

PARAPAREZI : Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci, örn. hareket olup, yardımsız yürüyecek kadar güç olmaması.

PARATIROID : Tiroid bezi arkasında bulunan dört adet küçük beze verilen isim.

PARATIROIDEKTOMI : Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.

PARATRAKEAL : Nefes borusunun yanında yer alan.

PARAVERTEBRAL : Omurganın ( Vertebral Kolon ) yanında yer alan.

PARAZITEMI : Kanda parazit bulunması.

PARAZIT : Asalak.

PARASENTEZ : Içinde su veya cerahat toplanmış bir vücut boşluğundaki sıvıyı çıkarmak için yapılan delme ameliyatı.

PARENKIM : Organın kendine özel doku yapısı.

PARENTERAL : Ilaç veya serumların ağız yolu ile değil damar yolu, adele içi gibi yollarla verilmesi.

PARESTEZI : Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar.

PARIETAL KEMIK : Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.

PAROKSISMAL : Ani ve geçici krizler halinde gelen.

PARONIŞI : Tırnak yatağı iltihabı, dolama.

PARSIYEL : Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.

PARTIKÜL : Parçacık, zerre.

PARTUS : Doğum.

PAROTIS BEZI : Kulak altı tükrük bezi.

PAROTITIS : Kabakulak.

PATELLA : Diz kapağı kemiği.

PATOJEN : Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.

PATOGENEZ : Hastalığın esas ve gelişimi.

PATOGNOMONIK : Bir hastalık için çok özel belirti, bu varsa mutlaka o hastalık akla gelmelidir gibi.

PATOLOJIK : Normal olmayan, hastalıklı.

PATOLOG : Hastalık nedeni ile dokularda meydana gelen değişimleri inceleyen bilimle uğraşan kişi.

PEDIATRI : Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı.

PEDIATRIST : Çocuk hastalıkları uzmanı.

PELVIS : Leğen kemiği.

PENIS : Erkek cinsel organı.

PERITON : Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.

PERITONIT : Peritonun iltihabıdır.

PERORAL : Ağız yolu ile.

PETEŞI : Ciltte nokta biçiminde kanamalar. (Damar dışına kan çıkması)

PHENOTYPE : Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.

PITRIASIS : Daha çok gövdede ve uzuvların gövdeye yakın yerlerinde yerleşen, bazan kepeklenme gösteren bir cilt hastalığıdır. Çeşitli türleri vardır, bunlardan PITRIASIS VERSICOLOR’da deniz mevsimlerinde hasta olan bölge güneş ışını almadığı için daha belirgin hale gelir.

PLAK : Plak, dermatologlar için açık bir anlamı olan ancak başkaları tarafından genellikle anlaşılmayan bir terimdir. Yüksekliğine oranla kapladığı alan geniştir ve keskin bir kenarı vardır. Plaklar en sık sedef hastalığında (psöriasis) görülür.

PLEVRA : Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzünü örten zar.

PLEVRAL : Plevraya ait.

PLÖREZI : Plevra iltihabı. Akciğerin üzerini örten plevra ile göğüs duvarını örten iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesi.

PLÖRIT : Plevranın, sıvı birikmeksizin kuru iltihabı.

POLIKISTIK : Bazı organlarda çok sayıda içi sıvı ile dolu oluşumlara verilen addır. Polikistik böbrek, polikistik meme gibi.

POLIP : Organların ve vücut boşluklarının iç yüzünü kapsayan mukoza adı verilen tabakadan menşeini almış, saplı iyi huylu küçük ur.

PROSTAT : Erkeklerde mesanenin altında ve idar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez.

PROSTATIT : Prostat iltihabı.

PSORIASIS : Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinir. Sık rastlanan, özellikle diz ve dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde rastlanan simetrik, kırmızı, kabuklanma ve pullanma gösteren bir cilt hastalığıdır. Sebebi bilinmemektedir.

PULMONER : Akciğer veya akciğerlerle ilgili.

PULMONER ARTER : Akciğerin büyük besleyici arteri.

PÜSTÜL : Ciltte, içerisinde cerahat bulunan kabarık lezyonlardır.

RABIES : Kuduz.

RADIUS : Ön kolun dış tarafında (baş parmak tarafında) bulunan kemiktir.

RADIKAL : Sebebe yönelik, köklü.

RADIKÜL : Ince dal, küçük kök.

RADIKÜLIT : Omurilikten çıkan sinirlerin (spinal sinir) kök iltihabıdır.

RADIKÜLOPATI : Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastalık.

RADYOAKTIF : Radyasyon yayan özelliğe sahip.

RADYODERMATIT : Işına maruz kalmış ciltte meydana gelen dermatit.

RADYOLOJI : Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.

RADYOTERAPI : Işınlama kullanılarak yapılan tedavi yöntemi.

RAHIM : Uterus, döl yatağı.

RAŞITIZM : D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır.Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.

RAYNAUD : Sebebi bilinmeyen, daha çok orta yaşlı kadınlarda rastlanan bir rahatsızlık olup, özellikle soğuğa maruz kalınca parmaklarda morarma ve hissizleşme ile karakterize bir damar rahatsızlığıdır.

REFRAKSIYON : Kırılma.

REFRAKTOMETRE : Görme bozuklukluklarını ölçen cihaz.

REJENERASYON : Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.

REJIONAL : Bir bölgeye ait.

REGRESYON : Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.

REGURJITASYON : Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi.

REHABILITASYON : Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.

RELAKSIN : Gebelik esnasında meydana gelen ve doğum işlevinde gevşetici rol oynayan hormon.

REMISYON : Hastalık belirtilerinin sönmesi.

RENAL : Böbrekle ilgili.

RENAL ARTER : Böbrek arteri.

REPRODUKTIF : Çoğalabilen.

RESPIRASYON : Solunum, nefes almak.

RESPIRATUVAR SISTEM : Solunum sistemi.

RETANSIYON : Birikme, toplanıp kalma. ( Örn. Idrar retansiyonu;idrar tutulması, idrar yapamama.)

RETIKÜLER : Ağ gibi, ağ biçiminde.

RETINA : Gözün en iç tabakası, ağ tabaka.

RETINIT : Retina iltihabı.

RETROBULBER : Göz küresinin arka kısmı.

RETROBULBER NÖRIT : Görme sinirinin, gözün arka kısmındaki bölümünün ani görme kaybı ile karekterize iltihabi durumu.

RETROGRESSIV : Gerileyen.

RETROPERITONEAL : Periton zarının arkasında.

RETROVERSI : Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması.

REVASKÜLARIZASYON : Yeniden damarlanma.

REZEKSIYON : Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılması.

REZIDÜ : Artık, bakiye.

REZIDÜEL : Kalan, artan. ( Örn. Rezidüel Idrar; Idrar yapıldıktan sonra çıkartılamıyarak geride kalan idrar.)

REZISTAN : Mukavim, dirençli.

REZISTANS : Direnç, mukavemet.

REZORBSIYON : Emilme.

SAFRA : Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.

SAFRA KESESI : Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına safra salgılamaktır.

SAK : Kese, torba.

SAKKÜLER : Keseye benzer, torba gibi.

SAKRUM : Kuyruk sokumu.

SAKRALIZASYON : Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isim.Yapısal bir farklılıktır.

SAKROILIAK EKLEM : Sakrumla kalça kemiğinin, sağda ve solda yapmış olduğu eklem.

SADIZM : Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma.

SADIST : Başkasına işkence etmekten zevk alan kişi.

SAGITTAL : Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem.

SALISILIK ASIT : Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde.

SALMONELLA : Bir bakteri türü.

SALPINKS : Tuba uterina, rahimle yumurtalıklar arasındaki geçişi sağlayan, sağlı sollu iki tarafta bulunan tüpler.Tüplerin tıkalı olması kısırlığa neden olur.

SALPENJIT : Tuba uterinaların iltihabı.

SEDASYON : Hastanın sakinleştirilmesi.

SIMPLEKS : Tek maddeden oluşmuş, basit, sade.

SINÜZIT : Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.

SIROZ : Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

SITOLOJI : Hücre bilimi.

SKOLYOZ (SKOLIOSIS) : Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu.

STERNUM : Iman kemiği.

SUBKARINAL : Karinanın altında. (Karina : Trakea’nın ikiye ayrıldığı yere verilen isim)

SUBPLEVRAL : Akciğer zarının altında.

SÜT BEZESI : Meme dokusu içerisindeki süt üreten bezler.

TABES DORSALIS : Sfilisin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.

TALAMUS : Orta beyindeki bir cekirdek grubuna verilen addır.

TALASEMI : Kalıtsal bir kan hastalığıdır.akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.

TAKIPNE : Çok hızlı solunum.

TARTAR : Diş taşı.

TELENJIEKTAZI : Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.

TELEKARDIOFON : Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.

TELEPATI : Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.

TEMPORAL BÖLGE : Şakak bölgesi.

TENDINIT : Tendon iltihabı.

TENDON : Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.

TENESMUS : Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.

TENYA : Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.

TESTOSTERON : Erkek seks hormonuna verilen addır.

TREMOR : Irade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.

TROMBOZ : Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.

ULNA : Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında)bulunanıdır.

ULTRASOUND : Insan kulağının duyamıyacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları.Ultra-ses.

ULTRASONOGRAFI : Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler.Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.Şua söz konusu değildir.

ULTRAVIOLE : Dalga boyu 2000-4000 arası olan mor ötesi ışınlar.

UTERUS : Rahim, döl yatağı.

UTERUS BICORNIS : Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir.Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uç kısımlarının beligin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür.

UVULA : Küçük dil.

ÜRTIKER : Hassasiyet sonucu ortaya çıkan deri döküntüleri ve kaşıntı ile belirgin bir durumdur

ÜROLOJİ : Kadın ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme sistemleri ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır

ÜLSER : Geniş anlamıyla deri ya da mukoza altı dokuları meydanda bırakan kronik yaralardır

ÜREMİ : Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir

ÜLSERAKTİFKOLİT : Kalın barsakla rektumun, kronik iltihabı ve ülserasyonudur

ÜROGRAFİ : Damardan kontrast madde verilerek böbrekler,idrar torbası ve idrar yollarının belirli zaman aralıkları ile filmlerinin çekilmesidir.Üriner sistem hakkında teşhis amaçlı yapılan işlemdir.

VAGOTOMI : Vagus sinirinin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla dallarından birisinin kesilmesidir.

VAGUS : Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide , barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir.Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir.

VAJEN : Kadın cinsel organı.

VAJINIT : Vajina iltihabı.

VAKSIN : Aşı

VARIS : Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişliyerek kıvrımlı bir hal almasıdır.Yüzeyel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.

VARIKOSEL : Erkeklerde spermatik kordon venlerinin genişlemesi sonucu torbalar içersinde varis oluşumu.

VASKÜLIT : Damar iltihabı.

VAZODILATASYON : Damar genişlemesi.

VAZODILATATÖR : Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde.

VAZOKONSTRÜKSIYON : Damarları büzülmesi, kasılması.

VAZOKONSTRÜKTÖR : Damarları büzen etkiye sahip ilaç, madde.

VAZOSPAZM : Damar kasılması, büzülmesi.

VEJETERYAN : Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.

VEN : Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar.

VERTIGO : Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.

VITILIGO : Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ayrılan beyaz lekeler.

 • YABANCI CISIMLER

Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan her hangi bir madde yabancı cisimdir. Bunlara özellikle çocuklarda, bağırsaklar, kulak ve burunda rastlanır. Yutulan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, ya da tehlikeli olabilir. Bu nedenle bazen ameliyatla çıkartılmaları gerekebilir.

 • YAĞ EMBOLISI

Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur. Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur.

 • YAĞLI DEJENERASYON

En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir.

 • YALANCI GEBELIK

Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik kökenlidir.

 • ZAR

Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.

 • ZATÜRREE (PNÖMONI)

Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut ya da subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir.

 • ZAYIFLIK

Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması.

 • ZEHIR

Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçükdozlarda bile göstermesidir.

 • ZEHIRLENME

Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalıkhaline ya da ölüme yol açar.

 • ZEKA

Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.

 • ZEKA GERILIĞI

Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür.

 • ZEKA YAŞI

Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü.

 • ZIGOMA

Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi.

 • ZIGOT

Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre.

 • ZONA

Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs.

 • ZOOFILI

Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu. Genellikle aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu desteği sağlayamamış kişilerde (bekarlar, çocuksuz çiftler vb.) görülür.

Bunları da beğenebilirsiniz...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>